Jumat, 05 April 2013

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN NAMA BLOG.

kecamatandolopo.blogspot.com. V pujapojaya.blogspot.com

Itu adalah nama baru untuk blog ini. hal ini dikandung maksud untuk lebih mengenalkan identitas akan blog ini dan disesuaikan dengan konten serta berita dari blog dimaksud. mungkin beberapa aplikasi masih disesuaikan, apabila ada kesulitan anda dalam membuka blog ini mohon untuk dimaklumi.
Admin mohon maaf akan ketidak nyamanan ini. kami senantiasa terus mengembangkan agar blog ini bermanfaat untuk memberi informasi dan pembelajaran terhadap pengenalan dan pendalaman masyrakat akan pentingnya informsi tehnologi. dengan moto "Kapan Lagi Kalau Bukan Sekarang" kami disini komitmen untuk berjuang dan terus maju.
Anda boleh menyebar luaskan atau mengcopy paste-berita, artiel, maupun tips dari "Pujapo Jaya" jika artikel, berita dan tipz-tips ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Anda, namun jangan lupa untuk meletakkan link postingan